freehdvideos.mobi

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೂಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೂಸನಿಯಮ||Government School

 thumbnail
Video information:
Duration: 00:02:19 Uploaded: Never
Description:
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೂಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗು ಪೋಷಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೂಸನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೂಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗು ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೂಸನಿಯಮ||Government School download in HD MP4, 3GP, Video Song, Movies, Trailer Free Download